Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2023

Tự sự của một doanh nhân

Có lẽ lời khuyên tốt nhất cho mọi vấn đề trong cuộc sống đó chính là: Mọi sự thành công đều phải trả giá. Nhưng trả giá như …

“Làm bạn” với nhân viên là một sai lầm!

Nhân viên cần một người lãnh đạo chứ không phải một người bạn. Trước đây đi làm thuê và anh đã tâm sự với tôi rằng sếp cũ củ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào