Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2020

Quyết định đốt thuyền

Năm 1519, một người đàn ông phi thường đã dong buồm trong chặng đường cuối cùng của chuyến đi từ bờ biển Cuba tới bán đảo …

Xin chào. Tôi là thỏi nam châm hút tiền

TIỀN LÀ   NĂNG LƯỢNG TỪ. BẠN LÀ MỘT THỎI NAM CHÂM THU HÚT ĐẾN BẠN TẤT CẢ MỌI THỨ, THÔNG QUA TÍN HIỆU BẠN PHÁT RA TỪ NHỮNG …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào