vinfast

Bảo hiểm Liên kết đầu tư - cho kế hoạch tài chính toàn diện

Cùng với tốc độ phát triển không ngừng của ngành bảo hiểm là hàng loạt các sản phẩm bảo hiểm với nhiều tính năng và quyền lợi được ra đời, một trong số đó là sản phẩm Bảo hiểm liên kết đầu tư. Vậy bảo hiểm liên kết đầu tư khác gì với Bảo hiểm nhân thọ truyền thống?


Có thể nói Bảo hiểm liên kết đầu tư là một loại hình đặc biệt của Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn thỏa mãn đồng thời hai nhu cầu là bảo vệ tài chính trước các rủi ro và tiết kiệm- đầu tư thu lợi nhuận, trong đó yếu tố tiết kiệm – đầu tư là chủ yếu.


Theo đó, sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến hợp đồng, phí bảo hiểm còn lại sẽ được dùng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết. Như vậy, khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư, ngoài quyền lợi bảo vệ sau khi đóng phí bảo hiểm, khách hàng còn có cơ hội tham gia tích lũy đầu tư với mức lãi suất cao. Giá trị các quỹ đầu tư có thể tăng lên hoặc cũng có thể giảm xuống phụ thuộc vào giá trị các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết.Các đặc điểm chính của Bảo hiểm liên kết đầu tư:


  • Người mua bảo hiểm là người quyết định phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào nguồn quỹ nào bằng việc sở hữu một số đơn vị của quỹ đầu tư (tương ứng với số phí đóng bảo hiểm)
  • Giá trị mà bên mua bảo hiểm nhận được khi đáo hạn hợp đồng là giá trị của các đơn vị quỹ đầu tư khi đáo hạn


Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đưa ra các quỹ đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro cũng sẽ khác nhau. Rủi ro càng cao lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều và ngược lại.

  • Mang tính minh bạch cao. Các hoạt động đầu tư, chi phí và chi phí quản lý, lợi nhuận của quỹ đều được tách biệt và công bố rõ với người mua bảo hiểm.
  • Người mua bảo hiểm có thể kiểm soát rủi ro đầu tư của mình bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào những quỹ đầu tư mà mình cho là phù hợp nhất.
  • Tính linh hoạt cao: cho phép người mua bảo hiểm hoán đổi giá trị đầu tư hoặc điều chỉnh các chi phí liên quan đến quyền lợi bảo hiểm. Ngoài ra, người mua bảo hiểm cũng có thể rút bớt một phần giá trị quỹ trong hợp đồng của mình nhằm thỏa mãn những nhu cầu tài chính khẩn cấp.


Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm 2017, thị trường Bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Dẫn đầu là nghiệp vụ Bảo hiểm liên kết đầu tư với 428.285 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 43.01%, tăng trưởng 40.64% so với cùng kỳ năm 2016).

Dự báo, khi khả năng tích lũy của người dân tăng cao trong khi các kênh đầu tư vốn khác trở nên bão hòa và rủi ro cao hơn, thì bảo hiểm liên kết đầu tư thời gian tới sẽ tiếp tục sôi động và sẽ trở thành kênh đầu tư được người dân tin tưởng lựa chọn, phù hợp với xu hướng của thị trường tài chính thế giới.Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
mioto
Trải nghiệm đỉnh cao cùng Vinfast
hsbc