vinfast

Người lao động được nhận lương hưu đến khi nào?

Hưu trí là một trong các chế độ bảo hiểm xã hội giúp người lao động nhận được một khoản tiền trợ cấp khi về hưu. Vậy lương hưu có thể nhận đến khi nào?


Căn cứ Điều 169, Bộ Luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021), quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:


1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.


2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.


Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.


3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.


Như vậy theo quy định trên, tới năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là 60 tuổi 3 tháng, năm 2022 là 60 tuổi 6 tháng... đến năm 2028 thì đủ 62 tuổi. Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2021 là 55 tuổi 4 tháng, năm 2022 là 55 tuổi 8 tháng... đến năm 2035 thì nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.


Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao... thì từ năm 2021 có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.Hiện nay, chưa có điều luật quy định cụ thể về vấn đề “Lương hưu được nhận đến khi nào”, chỉ có quy định dừng trợ cấp với lương hưu với một trong các trường hợp như: Xuất cảnh trái phép; Bị Tòa tuyên bố là mất tích; Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật (Căn cứ Khoản 1, Điều 64, Luật bảo hiểm xã hội 2014).


Tuy nhiên, căn cứ Điều 66, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người đang hưởng lương hưu khi mất thì người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng. Như vậy, có thể hiểu người lao động sẽ được nhận lương hưu hàng tháng đến khi không còn nữa (trừ các trường hợp bị dừng trợ cấp theo quy định). Khoản tiền trợ cấp mai táng là số tiền hỗ trợ thân nhân hoặc người trực tiếp lo hậu sự cho người đó khi mất.


Hơn nữa, chế độ hưu trí là một trong những chính sách hỗ trợ của bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo cuộc sống cho người người tham gia khi hết độ tuổi lao động hoặc không còn đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục công việc. Vì vậy, nếu đáp ứng được độ tuổi nghỉ hưu và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ nhận được lương hưu hàng tháng từ thời điểm nghỉ hưu.Ngoài tham gia bảo hiểm hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí, người lao động nên thiết lập kế hoạch tài chính cho tuổi già an nhàn. Bởi lẽ, khoản lương hưu nhận được hàng tháng sẽ giúp bạn đảm bảo cuộc sống sinh hoạt khi về già nhưng sẽ thật khó khăn nếu như gặp các rủi ro lớn về sức khỏe, tai nạn… Ai cũng mong muốn có một cuộc sống an nhàn sau những tháng ngày lao động chăm chỉ. Để thực hiện được mong muốn đó việc tính lũy tài chính khi còn trẻ là điều rất quan trọng.


Như vậy, người lao động sẽ nhận được lương hưu hàng tháng và chỉ bị dừng trợ cấp trong một số trường hợp như: Mất tích, xuất cảnh trái phép hoặc hưởng bảo hiểm xã hội sai quy định. Để nghỉ hưu an nhàn, bên cạnh việc tham gia bảo hiểm hãy hội hãy tìm kiếm một giải pháp tích lũy hiệu quả càng sớm càng tốt.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
mioto
Trải nghiệm đỉnh cao cùng Vinfast
hsbc