Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2022

Thị trường giá xuống là gì?

Thị trường giá xuống là khi chỉ số chứng khoán giảm từ 20% tính từ mốc giá cao nhất, trong thời gian ít nhất hai tháng. Thuậ…

IPO là gì?

IPO (Initial Public Offering), có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng. Thuật ngữ này được dùng để chỉ hoạt động lần đầu…

Robot giao dịch chứng khoán là gì?

Robot chứng khoán là phần mềm giao dịch tự động theo thuật toán, được lập trình dựa trên các dữ liệu về giá, khối lượng nhằm…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào